Xаклаб КИКА, сега

КИКА е јавен простор на ул. Наум Наумовски Борче бр. 38/12 во центарот на Скопје. Постои од 17-ти октомври 2009 година.

Дознајте повеќе

се вчитува се вчитува
се вчитува се вчитува
се вчитува брзина на download
се вчитува брзина на upload

Уреди во КИКА

Температурата во КИКА

Хардвер
Рандом
Lounge